ხანჯლები და ყანწები

ქართველი ოსტატების მიერ შესრულებული ხელნაკეთი ნამუშევრები.

1.-ხანჯალი სუვენირული მელქიორის,ქართული ორნამენტით დატვირთული.

2.-ყანწი ნატურალური საქონლის რქისგან დამზადებული,მელქიორის ჩიკანკით.