ქართული თოჯინები ,ეროვნულ სამოსში

ქართულ, ეროვნულ სამოსში,ხელნაკეთი თოჯინები