ძველი ქართული ხელოვნება

ძველი ქართული ხელოვნების ნიმუშების ასლები, ფიგურები და სამკაულები,ძველ ქართული დეტალებით აწყობილი.

.